U Srbiji ima oko 35 hiljada osoba koje boluju od reumatoidnog artritisa, široko rasprostranjene hronične autoimune zapaljenske bolesti sa nepredvidivim tokom. Od težeg oblika ove bolesti boluje sedam i po hiljada osoba, pri čemu se većina takođe neadekvatno leči. Poslednja istraživanja pokazuju da u svetu oko 20 miliona ljudi ima neki oblik reumatoidnog artritisa, bolesti koja, ukoliko se na vreme ne otkrije, vodi u invaliditet i skraćuje životni vek. Poražavajuće je saznanje da svaki četvrti oboleli ima težak oblik bolesti koja brzo napreduje.

Reumatoidni artritis je hronično, reumatsko zapaljenje zglobova koje dovodi do pojave bola, otečenosti, jutarnje ukočenosti i otežane pokretljivosti zahvaćenog zgloba. Najčešće zahvata male zglobove šaka i stopala, nešto ređe laktove, kolena i zglob kuka. Pored toga što usled otežane pokretljivosti i bolova narušava kvalitet života, vremenom dolazi do deformacije zahvaćenih zglobova, te bolest ima i estetski značaj. Bolest je progresivnog toka, sa tendencijom ka pogoršanju simptoma, te treba na vreme preduzeti adekvatne mere. Saznanja zvanične medicine se još uvek zasnivaju na pretpostavkama, nedovoljno razjašnjenim tezama te tako, obzirom da ne znaju pravi uzrok bolesti, nemaju ni adekvatno rešenje za sve veći broj obolelih pacijenata.

U okviru Todoxinovog stručnog tima zastupamo mišljenje da je bolest rezultat intoksikacije organizma, nagomilavanja kiselina i njenih produkata unutar zglobova, potpomognuto dejstvom određenih virusa i bakterija.  Ono što je izuzetno važno kod svih bolesti kostiju, zglobova i mišića to je cirkulacija krvi, i to naročito ona kapilarna. Lekari često zanemare ovu važnu osobinu, vide da je glavna cirkulacija dobra, krvotok dobro funkcioniše, srce radi relativno dobro, dobro je stanje arterija i vena, ali kada dođe do kapilara, tamo se krv ustoji (usled imunskih kompleksa) i baš je to karakteristika kod artritisa i otoka ruku.

U tretmanu artritisa preporučuje se kompletan program Todoxinovih preparata u vidu kaše, sirupa i više vrsta različitih kapsula. Svi Todoxinovi preparati su potpuno prirodni i njihova snaga i moć ogleda se u energije lekovitih biljaka koje se nalaze u njihovom sastavu. Neophodno je primenjivati preparate u kontinuitetu tokom jednog ciklusa od 42 dana. Preparati se mogu istovremeno koristiti sa bilo kojim drugim lekovima ili pomoćnim preparatima, s tim što uvek postoji tendencija ka smanjivanju i potpunom uklanjanju sintetskih lekova, posebno onih iz grupe imunosupresiva koji su izuzetno toksični ne samo za rad jetre, već i celokupnog organizma. Upravo ta mogućnost da se zahvaljujući primeni našeg programa pacijenti mogu oslobodite potrebe za primenom kortikosteroida, metotreksata i drugih toksičnih lekova je ono što našim pacijentima vraća osmeh na lice i nadu za povratak normalnom i zdravom načinu života. Nadu za jutro bez bolova i ukočenosti.